Exposicións

Galicreques

Exposición Títeres de África

De Títeres Cachirulo No continente africano, o teatro tradicional de marionetas é unha arte viva e atractiva que, coa súa gran capacidade de mobilización, se revela como garantía da unidade e da cohesión nos medios rurais, mantendo a paz e o equilibrio social. Esta práctica engloba os sistemas tradicionais de organización, a escultura, a música, as […]


Exposicións |