Títeres a cielo abierto

Un monstro do centro da terra parece un terrorífico ser. Pero rapidamente descubrirase que Benigno Escalante é un sociable e tenro monstro alaranxado.
Un cuadrilleiro chamado Perigo ven decidido a conquistar o mundo e busca entre o público aos seus novos secuaces. Conseguirá atopar 3 nenos malvados que o axuden a concretar o seu maléfico plan? Ou será máis forte o desexo de conservar e protexer o noso planeta e os seres que viven nel?
Hai monicreques que nacen séndoo e hai monicreques que van descubrindo o que son co paso do tempo. Manu e o seu monicreque, Luis, intentan poñerse de acordo sobre quen manda, un conflito clásico. Manu enfurecido formúlalle a Luis unha verdade: “Ti es un títere”. Todo cambia cando Luis decide irse…


Espectáculos |