A memoria

De Borja Insua

O artista ofrécenos tallas e esculturas que conservan a concentrada enerxía das árbores que as deron, como se aínda estivesen enraizadas.
As súas pezas son froito da conversa entre el e a madeira, elemento que coñece ben e no que máis libre se sente dende que comezou a facer títeres e bonecos sendo apenas un adolescente.


Fundación Granell, do 30 de setembro ao 15 de outubro
Praza Toural, s/n. 15705 Santiago de Compostela
Exposicións |