Galicreques 2013

Mostra de monicreques e marionetas do mundo que nos acompañaron en pasadas edicións do Festival Internacional de Monicreques, ao longo destes 18 anos.


Casa das Asociacións de Cornes, do 30 de setembro ao 15 de outubro
Antiga Estación de Cornes, rúa Manuel Beiras, 15706 Santiago de Compostela
Exposicións |