A rúa das pantasmas

Nesta aventura o valente Xoanciño e a espelida María enfróntanse ás pantasmas e ó mesmísimo Demo. Ocorre que a casa de María está sendo visitada por estas tenebrosas figuras e só co enxeño de María, unido ás picardías de Xoanciño, lograrán vencelas e desenmascaralas.


Espectáculos | , ,