Bag Lady

The Bag Lady Theater… esa dama que dá alento a alegres e tristes, brancas e presuntuosas bolsas de plástico… nacen da escuridade, transfórmanse co seu corpo en pequenos e medianos personaxes, e sen palabras, co silencio e a música vannos contando anacos da súa vida que iluminan pouco a pouco o escuro escenario.


Espectáculos | , ,