Bom Borom Bom Bom!

Esta é a historia dos habitantes dun parque, nun pobo, que pode ser o teu ou o meu, e aparecen xentes estrañas que queren apoderarse do lugar para instalar os seus negocios. Cousa que non lles será tan doada…


Espectáculos | , ,