Manipulación de títere bocón fronte a cámara

Impartido por: Santiago Alonso -Master Puppeteer en the Jim Henson Company
Duración: 15 horas
Datas: do luns 1 ao venres 5 de outubro
Horario: de 16:00 h a 19:00 h
Lugar: SGAE Fundación Autor
(Rúa Salvadas. 2A. Parque de Vista Alegre.
Santiago de Compostela)
Prezo: 75 €
Prezo reducido (socios de UNIMA e amigos de UNIMA Galicia): 50 €
Prazas: 12 persoas


Presentación:

Este curso vai dirixido a titiriteiros profesionais que queren diversificar o seu campo de acción no mundo do audiovisual, aprendendo as técnicas básicas para traballar co monicreque fronte á cámara.
Alf, Teleñecos, Barrio Sésamo ou Fraguel Rock, son algunhas das series que as utilizan.

Contidos:
Día 1

Introdución ao títere bocón
Exercicios básicos en espello a man limpa:
. Eixe
. Foco
.lipssing
Introdución ao monitor

Día 2

Exercicios básicos en espello individuais en parella e por equipos
Exercicios básicos en monitor
4 emocións

Día 3

Traballo en espello e monitor
Exercicios básicos
Desprazamento e noción do espazo

Día 4

Traballo en espello e monitor
Corrección a cadro
Exercicios individuais, en parella e por equipos
Improvisacións e manipulación con música

Día 5

Traballo en espello e monitor
Exercicios individuais, en parella e por equipos
Improvisacións e manipulación con música
Exercicio final
Peche de curso


Información sobre matrícula e inscricións

Cursos |