Exposicións

China e o seu entorno

Galeria Sargadelos
Rúa Nova, 16. 15705 Santiago de Compostela
Data por determinar. Setembro-outubro 2012


Exposicións |

Teatriños de papel

SGAE-Fundación Autor
Rúa das Salvadas, 2A. Parque Vista Alegre
15705 Santiago de Compostela
Data por determinar. Setembro-outubro 2012


Exposicións |