Matrícula

 • Cubrir o formulario de inscrición indicando claramente nome, apelidos, N.I.F., nome do curso no que se matricula, e nº de conta de devolución en caso de non ser admitido.
 • Unha vez cumplimentado, deberás remitirlo á Asociación Cultural Barriga Verde, ao correo electrónico: galicreques@titerescachirulo.com
 • Contestarémosche confirmando a dispoñibilidade da tua praza
 • Facer o ingreso en conta indicando:
  • Ordenante: indicar claramente nome, apelidos, N.I.F.
  • Concepto: nome do curso no que se matricula
  • Titular: Asociación Cultural Barriga Verde
  • Entidade: Caixa Galicia
  • Nº de conta: 2091-0349-40-3040007886
 • Contestarémosche confirmando definitivamente a túa praza. A admisión farase por orden rigoroso de data de ingreso de matrícula