Títeres con Poesía

Exposición Títeres con Poesía

O teatro de títeres como creación de síntesis e metáforas sempre espertou un interese especial para os poetas que lle dedican moitas estrofas. Algunhas destas poderánse ver nesta mostra.

Centro sociocultural de Fontiñas Rúa Berlin, 13
Do 1 a 15 de outubro
Exposicións |