Exposicións

Títeres con Poesía

Exposición Títeres con Poesía

Centro sociocultural de Fontiñas. Rúa Berlin, 13.
Do 1 a 15 de outubro


Exposicións |

Marionetas de Malí, África

Marionetas africanas

Ambigú do Teatro Principal. Rúa Nova, 21 Santiago de Compostela.
Do 1 a 10 de outubro.


Exposicións |

25 Aniversario de Títeres Cachirulo

Exposición 25 Aniversario Títeres Cachirulo

ARTeria Noroeste. Rúa Salvadas 2A Parque Vista Alegre.
Do 1 ao 30 de outubro.


Exposicións |