Cursos 2020

Laboratorio de Obxectos

Unha introdución ao teatro de obxectos. Un contacto coa poesía dos obxectos, coas realidades que ocorren no simultáneo da vida, a través da observación, o xogo con obxectos, monigotes e da (des)composición dos nosos imaxinarios.
Pode que xogar de adultas con xoguetes xa non soe tan divertido coma cando eramos cativas. E se servira para localizar un vieiro co que chegar a unha parte profunda de ti mesma/o? Ou para activar os teus dons creativos a través da construción de imaxes e historias?


Cursos 2020, Galicreques 2020 |

Obradoiro de monicreques para nenos e nenas

Venres 16 de outubro, de 17:00 a 20:00 h Sábado 17 de outubro, de 11:00 a 14:00 h e de 17:00 a 20:00 h Domingo 18 de outubro, de 11:00 a 14:00 h e de 17:00 a 20:00 h IMPARTE: El Trastero de Lula https://www.instagram.com/eltrasterodelula/ Na Carpa da Alameda Prezo por neno/nena: 4€ (material incluído)   Save […]


Cursos 2020, Galicreques 2020 |