Cursos 2016

Cursos 2016: Taller de Cineamano, animación artesanal

CINEAMANO é toda imaxe manipulada manualmente, sen edición, utilizando proxectores de diapositivas e proxectada sobre pantallas tradicionais ou incidentais. O taller pretende xerar un laboratorio de experimentación audiovisual, transitando por diversas experiencias estéticas ao redor da investigación das proxeccións de imaxes, as sombras, os monicreques planos, as texturas, os obxectos translúcidos e distintos materiais susceptibles de ser animados desde un proxector de diapositivas.


Cursos 2016, Galicreques 2016, Últimas edicións |