Exposicións 2015

Exposicións 2015: Exposición Monicreques de dedo

Fundación SGAE
r/ Salvadas, 2A. Parque de Vista Alegre. 15705 Santiago de Compostela.
Setembro-Outubro 2015. Entrada gratuíta


Exposicións 2015, Galicreques 2015, Últimas edicións |

Exposicións 2015: A casa dos Galicreques

A Regadeira de Adela
r/ Tras San Fiz de Solovio, 2. Enriba do Bar Embora. Santiago de Compostela
Do mércores 30 de Setembro ao Sábado 3 de Outubro 2015
De 19:00 a 21:00 h
Entrada 2 €


Exposicións 2015, Galicreques 2015, Últimas edicións |