ENTRAR

 

“ A tarefa da arte é transformar o que nos ocorre continuamente,

transformar todo iso, en símbolos,

en música, transformalo en algo

que pode perdurar na memoria dos homes...

É o noso deber ese,

e temos que cumprilo,

senón sentiriámonos moi desgraciados ...”

J. L. Borges

"I have never believed in a single truth.

Neither my own, nor those of other.

I believe all schools,

all theories can be useful

in same place, at some time."

Peter Brook (" The Shifting Point")